Een persoonlijke lening als overbrugging van een financiële start

Tot je 18e levensjaar val je onder de verantwoordelijkheid van je ouders wanneer het aankomt op het nemen van allerlei beslissingen. Je bent tot dat moment officieel financieel minderjarig. Vanaf je 18e verjaardag verandert dit opeens. Je mag zelf je keuzes gaan maken. Je zal zelf een zorgverzekering moeten afsluiten, en als je genoeg inkomen hebt moet je ook belasting gaan betalen aan de belastingdienst.

Ook voor grote aankopen die je doet ben je vanaf dat moment hoofdelijk aansprakelijk. Dit wil zeggen dat je zelf het geld op je rekening moet hebben staan wanneer jij een dure aankoop wil gaan doen. Dat kan zomaar voor een probleem zorgen want op je 18e heb je vaak nog niet zo’n heel hoog inkomen. Het is dan ook niet voor niets dat veel jongeren ervoor kiezen om die eerste lastige financiële perikelen door te komen met een persoonlijke lening.

Waar sluit je zo’n lening af

Een dergelijke lening sluit je af bij een bank of bij een andere geldverstrekker. Het is niet iets wat je in een paar minuten voor elkaar hebt. De geldverstrekker zal eerst een aantal zaken van jouw financiële situatie op een rijtje willen hebben voordat hij jou een lening zal verstrekken. De geldverstrekker neemt immers een risico met jou. Hij wil zeker weten dat jij in staat bent om je schulden af te lossen nadat je ze bent aangegaan.

Daarom zal er goed worden gekeken naar jouw inkomsten. Hierbij worden ook toeslagen en eventueel studiefinanciering die jij op dat moment ontvangt meegenomen in het inkomstenplaatje. Deze posten bij elkaar vormen namelijk het inkomen waar jij alles van moet betalen. Daarnaast wordt er gekeken naar je vaste lasten. De kosten van een telefoonabonnement, de huur van je huis en je vaste lasten zoals gas water en licht worden in kaart gebracht.

Wanneer jouw lasten zijn afgetrokken van jouw inkomen houd je een vrij te besteden bedrag over. Dit vrij te besteden bedrag kan voor een deel worden gebruikt voor de aflossing van jouw  lening. Aan de hand van de hoogte van dit bedrag wordt berekend hoeveel jij maximaal zou kunnen lenen bij een geldverstrekker. Vervolgens wordt er gekeken of jij geen andere schulden hebt lopen die je moet aflossen. Deze check wordt gedaan bij het BKR, het Bureau Krediet Registratie.

Hoe zit het met de aflossing van een lening

Wanneer jouw aanvraag voor een lening is goedgekeurd door de geldverstrekker moet je een contract ondertekenen. Hiermee geef je aan dat je akkoord gaat met de lening en met de termijnen die zijn gesteld om de lening terug te betalen. Het is uiteraard nooit zo dat alleen het geleende bedrag moet worden terug betaald. Over een lening betaal je altijd een percentage aan rente. Hoeveel rente jij betaalt is voor het grootste deel afhankelijk van de rentestand op dat moment. Is die rente voor rood staan of geld lenen aantrekkelijk, dan zal het rentepercentage wat jij moet betalen over jouw persoonlijke lening ook redelijk laag zijn. Staat de rente echter hoog, dan zal je een behoorlijk percentage aan rente moeten betalen aan de geldverstrekker bovenop de aflossingen van het geleende bedrag.

Een geldverstrekker mag een aantal eisen stellen aan jou als schuldenaar. Zo zal er allereerst van je worden geëist dat jouw loon of inkomen op jouw bankrekening wordt gestort bij de bank waar jij een lening afsluit. Ga je dus bijvoorbeeld naar de ING bank, dan zal je ook een ING bank rekening moeten hebben waar jij je loon op laat storten. Op die manier heeft de bank een grote garantie dat het geld ook echt maandelijks zal worden afgelost. Daarnaast zal de bank van jou eisen dat het bedrag wat jij aan aflossing betaalt op een vast moment automatisch naar hun overmaakt.

Het verschil tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet

Een dergelijke lening is een lening die je aangaat voor een aantal jaren. Het terugbetalen van een dergelijke lening doe je meestal over een periode van zo’n 60 maanden. Het rentepercentage wat je momenteel voor een dergelijke lening betaalt verschilt van 11,15 % bij een kredietlimiet tot 2500 euro tot 6,75 procent bij een kredietlimiet tot 50.000 euro.

Een doorlopend krediet is een andere vorm van lenen. Hierbij heb je een krediet wat aan dezelfde eisen moet voldoen als een lening. Je bent echter niet alleen maar aan het aflossen na het aangaan van een doorlopend krediet. Het afgeloste bedrag mag je ook weer opnemen waardoor je blijvend een bepaald bedrag als reserve achter de hand hebt.

Een doorlopend krediet zal dan ook niet zo hoog zijn als een persoonlijke lening. Vaak zijn dit bedragen die beginnen bij een kredietlimiet van 2500 euro en oplopen tot zo’n 25000 euro. Een doorlopend krediet heeft dan ook geen vastgestelde looptijd. Bij een dergelijk krediet kan het heel lang duren voordat het volledige bedrag is afgelost. Toch is het geen goed idee om deze situatie voor een flink aantal jaren te laten voortduren. De reden hiervan is dat je maandelijks sowieso een behoorlijk bedrag aan rente kwijt bent over het bedrag wat jij rood staat op je doorlopende krediet.

Het alternatief voor een lening

Om te kunnen voorzien in een stuk geld in geval van onvoorziene uitgaven is het gemakkelijk om geld te lenen. Dit is echter niet de meest praktische oplossing. Handiger is het om een bedrag aan spaargeld achter de hand te hebben voor het geval dat je echt dringend extra geld nodig hebt. Sparen kan je gemakkelijk doen als je op een vast moment een bedrag apart zet op een spaarrekening. Wanneer je geld hebt om aflossing te betalen op een lening heb je in principe ook geld om in te leggen op een spaarrekening. Op die manier blijf je weg van financiële problemen, al zal je het op bepaalde momenten in je leven met wat minder luxe moeten stellen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*